Ekologinen tuotanto

Osallistumme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja irrottautumiseen fossiilisista polttoaineista käyttämällä omassa tuotannossamme 100% uusiutuvaa energiaa. Lataa alkuperätakuutodistus. 
Lisäksi olemme asentaneet oman aurinkovoimalan tuotantotilan katolle.