Viisteplasmaleikkaus

Plasma on korkeaan lämpötilaan kuumennettua sähköä johtavaa kaasua. Sen  tehtävänä on leikkausprosessissa perusaineen sulatus ja kuljettaminen pois leikkausrailosta.

Useimmiten plasmaleikkaus on sulatusleikkausta. Tällöin leikattavaan kappaleeseen sulatetaan railo. Käytettyjä plasmakaasuja ovat argon, vety ja typpi mukaan lukien niiden seokset sekä paineilma ja happi.

Käytössämme on ISO 9002 mukainen laatujärjestelmä sekä standardin EN 1090-2 mukainen tehtaan laadunvarmistus. Voit luottaa siihen, että tarvitsemasi osat saapuvat ajallaan, joka kerta.

Teemme tuotteisiin viisteet hienosädeplasman 5-akselisella viisteleikkauspäällä ja 12 x 2,5 m pöydällä.